Informatiebulletin nr. 7

1. Uitbetaling aan verzekeringscrediteuren en schadebehandelaars

De betalingen aan de verzekeringscrediteuren en de schade-behandelaars, opgenomen op de eerste uitdelingslijst, zijn zoveel mogelijk uitgevoerd.

2. Er staat nog geld klaar voor een aantal crediteuren

Enkele crediteuren konden niet worden betaald, omdat de curator niet beschikt over de juiste rekeningnummers.

Deze crediteuren kunnen hun juiste bankgegevens voor 15 december 2014 opgeven via: info@ineas.nl. Vermeldt uw bankrekeningnummer, IBAN, BIC en uw polis- of schadenummer. De betalingen worden dan alsnog uitgevoerd.

3. Consignatiekas

Alle bedragen, die niet kunnen worden uitbetaald, worden na 15 december 2014 overgeboekt naar de Consignatiekas van het Ministerie van FinanciŽn in Den Haag, Nederland.

De betreffende crediteuren zullen daarover worden bericht door middel van een publicatie op deze website. Zij kunnen tot 20 jaar na storting de voor hen bestemde bedragen opvragen bij de Consignatiekas.

Voor meer informatie wordt verwezen naar:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/consignatiekas.

4. Laatste informatiebulletin

Met de bovengenoemde betalingen is het faillissement voor de verzekeringscrediteuren en schadebehandelaars afgrond. Daarom is dit het laatste informatiebulletin.

De Ineas websites worden niet meer bijgewerkt. GeÔnteresseerden kunnen de verdere afwikkeling van het faillissement volgen via de faillissementsverslagen, die alleen nog worden gepubliceerd op www.dlapiperinsolventie.nl.

M. Pannevis

Curator Ineas

Contact: info@ineas.nl

www.dlapiperinsolventie.nl

Faillisementsverslag no 9

Faillisementsverslag no 10

Faillisementsverslag no 11