Verzekeren * Algemeen * Klacht over een verzekering?

Klacht over een verzekering? Het Klachteninstituut!

Hebt u een verschil van mening of een conflict met uw verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon? Dan kunt u een beroep doen op de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen.

Klachten kunnen gaan over

 • de schuldvraag
 • hoogte van een uitkering
 • verstrekken van verkeerde of onvoldoende informatie
 • uitleg van de polisvoorwaarden of
 • andere zaken die verband houden met de polis.

Het indienen van een klacht

 • Probeer het probleem eerst zelf op te lossen met uw tussenpersoon of verzekeraar
 • Schrijf de verzekeraar een brief dat u niet of onvoldoende bent geholpen met de handelwijze van de verzekeringsmaatschappij
 • Krijgt u geen of een, naar uw mening, onbevredigende reactie neem dan telefonisch contact op met het Klachteninstituut Verzekeringen
 • Leg uw probleem voor aan een van de medewerkers
 • Mogelijk is uw telefoontje voldoende om uw klacht uit de wereld te helpen
 • Zo niet, dan wordt u gevraagd uw klacht schriftelijk aan het Klachteninstituut voor te leggen Aan de hand van deze gegevens beoordeelt het instituut of uw klacht voor behandeling in aanmerking komt
 • De ombudsman van het Klachteninstituut Verzekeringen probeert daarna uw klacht via bemiddeling op te lossen
 • Lukt dit niet, dan wordt uw klacht voorgelegd aan de Raad van Toezicht Verzekeringen
 • De Raad buigt zich over uw klacht en doet daarover een voor de verzekeraar/tussenpersoon bindende uitspraak
 • Bent u daarna van mening dat uw klacht nog steeds bestaat, dan kunt u alsnog naar de rechter stappen

De Stichting Klachteninstituut Verzekering behandelt klachten tegen verzekeringsmaatschappijen en assurantietussenpersonen die bij het Klachteninsituut zijn aangesloten. Dat zijn alle verzekeringsmaatschappijen die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars (bijna alle maatschappijen in Nederland), het Waarborgfonds Motorverkeer en alle tussenpersonen die lid zijn van de NVA of Nvba. Ze zijn herkenbaar aan het logo van de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen.

Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560,2509 AN Den Haag, Tel. 070-3338999, fax 070-3338900.